Gái ngực bự phập cả ngày với người yêu Minako Komuki, thấy con chó đái cũng mấy lần rồi nên biết cách, nàng giờ một chân lên thân cây giữ lại, đoạn nàng bấm bụng, ráng để nước đái bắn ra, phim xxx nện gái ngực to Minako Komuki khi nước đái của nàng bắn ra thành tia, tưới vào gốc cây gã phong cười hố hố đầy thích thú, gã ngồi chồm hổm vừa quay, vừa chụp không bỏ sót chi tiết thú vị nào, cảm giác của nàng cũng lạ lùng lắm, lúc trước nàng nhớ nàng và yến từng bày trò ăn như chó rồi, giờ đái như chó…